تماس باما

آدرس :
تهران، شهرک گلستان، میدان اتریش، خیابان گلفام شمالی، مرکز خرید باران، واحد 221، فروشگاه شوکوپک

تلفن: 0602 447 021

تلفن همراه:

سجاد ساری : 14 866 14 0921

عرفان حسن زاده  : 4806 957 0936